Enskripsyon
 • Yon fwa enskripsyon ak ekolaj fini elèv la ap gen orè pou yon egzamen lekti ak tande pou  idantifye  nan ki kals pou yo plase l. Apre enskripsyon ak egzamen tout elèv ap resevwa yon program oryantasyon pou akeyi yo nan tout CCPS sèvis Edikasyon pou granmoun.
 • Pou plis enfòmasyon sou pwogram adisyonèl nou klike sou youn nan lyen ki anba "Pwogram Lòt" ki sitiye nan paj sa a.

 

 • Enskripsyon Apre Midi

  Enskripsyon 18 Me 5:30pm-8:00pm
  Clas ap komanse 15 Juyen lokal:

  • Golden Gate High School
   2925 Titan Way
   Naples FL 34116
   239-377-1319
   (view map)

  • Lorenzo Walker Institute of Technology
   3702 Estey Avenue
   Naples Florida  34102  (located near the Naples Airport) 
   239-377-1319
   (view map)
  Enskripsyon Maten

  Enskripsyon 18 Me 9:00am-11:00am a 12:30pm-2:30pm
  Clas ap komanse 15 Juyen:

     • Lorenzo Walker Institute of Technology
      3702 Estey Avenue
      Naples Florida  34102  (located near the Naples Airport) 
      239-377-1319
      (view map)

 


Sesyon otòn = Out jiska desanm
Sesyon Winter = janvye jiska jen
Sesyon pandan ete = mwa jen jiska mwa jiyè