Enskripsyon
 • Yon fwa enskripsyon ak ekolaj fini elèv la ap gen orè pou yon egzamen lekti ak tande pou  idantifye  nan ki kals pou yo plase l. Apre enskripsyon ak egzamen tout elèv ap resevwa yon program oryantasyon pou akeyi yo nan tout CCPS sèvis Edikasyon pou granmoun.
 • Pou plis enfòmasyon sou pwogram adisyonèl nou klike sou youn nan lyen ki anba "Pwogram Lòt" ki sitiye nan paj sa a.

 

 • Enskripsyon Apre Midi


  Clas ap komanse 22 out lokal:

  • Barron Collier High School
   5600 Cougar Drive
   Naples FL 34109
   239-377-1319
   (view map
   )
  • Golden Gate High School
   2925 Titan Way
   Naples FL 34116
   239-377-1319
   (view map)

  • Lely High School
   1 Lely High School Blvd
   Naples FL 34113
   239-377-1319
   (view map)

  • Lorenzo Walker Technical College
   3702 Estey Avenue
   Naples Florida  34102  (located near the Naples Airport) 
   239-377-1319
   (view map)

  • Palmetto Ridge High School
   1655 Victory Lane
   Naples FL 34120
   (view map)
  Enskripsyon Maten


  Clas ap komanse 8 out:

       • Golden Gate Adult Leaning Center (GGALC)
        2701 50th ST SW
        Naples, FL 34116
        (view map)
     • Immokalee Technical Center (iTECH)
      508 N. 9TH Street
      Immokalee, FL 34142
      (view map)
     • Lorenzo Walker Technical College
      3702 Estey Avenue
      Naples Florida  34102  (located near the Naples Airport) 
      239-377-1319
      (view map)


Sesyon otòn = Out jiska desanm
Sesyon Winter = janvye jiska jen
Sesyon pandan ete = mwa jen jiska mwa jiyè

PWOGRAM ADISYONEL
ISTWA MOUN KI FE SIKSE
Testimonial

Yon ansyen elèv ki vin pwopriyetè biznis!

Daniela ap pataje eksperyans li lè li tap aprann Anglè nan pwogram edikasyon pou granmoun yo nan CCPS.

View More